Regulamin

Szanowni Państwo, informujemy, że:

 1. rezerwacji usług można dokonać osobiście w recepcji Angel Clinic, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@angelclinic.pl lub poprzez portale rezerwacji online umieszczone na stronie internetowej;

 2. podczas rejestracji personel poprosi Państwa o następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Informujemy, że procedura rejestracyjna odbywa się z poszanowaniem Państwa prywatności;

 3. odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową wykonania usługi;

 4. dokonując rezerwacji klinika Angel Clinic może zażądać dokonania przedpłaty w wysokości min. 20% ceny rezerwowanej wizyty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej angelclinic.pl Kwota ta zostanie odliczona od kwoty końcowej za wykonaną usługę;

 5. opłata, o której mowa w punkcie 4. Regulaminu może być dokonana przelewem tradycyjnym na konto firmy Angel Clinic Sp. z o.o., osobiście w klinice lub poprzez portal rezerwacji online. Szczegółowe informacje dotyczące płatności zostaną przesłane drogą mailową w sytuacji konieczności wniesienia opłaty przelewem tradycyjnym;

 6. opłata, o której mowa w punkcie 4. Regulaminu musi być dokonana najpóźniej 1 godzinę przed odbyciem wizyty w przypadku rezerwacji poprzez portal rezerwacji online;

 7. konsultację lub wizytę można odwołać lub przełożyć nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej w ciągu 24 godzin przed dniem, w którym wizyta została zaplanowana. Nieodwołane lub odwołane w tym samym dniu wizyty w ramach wykupionych pakietów zostaną uznane za zrealizowane;

 8. w przypadku odwołania lub przełożenia wizyty w terminie późniejszym niż wymieniony w punkcie 7. Regulaminu, przedpłata, o której mowa w punkcie 4. nie zostanie zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną wizytę;

 9. na pierwszą wizytę należy zgłosić się do kliniki 10 minut wcześniej. Na wizytę kolejną należy przybyć 5 minut przed jej rozpoczęciem;

 10. w przypadku spóźnienia pacjenta wizyta nie zostanie przedłużona. Czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. W uzasadnionych przypadkach tj. zbyt dużego spóźnienia, kosmetolog/lekarz/dietetyk ma prawo odmówić wykonania usługi;

 11. płatność za zabieg dokonywana jest po wykonanej usłudze w recepcji Angel Clinic (zabiegi kosmetologiczne) oraz bezpośrednio w gabinecie lekarza/dietetyka;

 12. cena za usługi została określona dla poszczególnych części ciała w oparciu o powierzchnię ciała poddaną zabiegowi. Cena za zabieg może ulec zmianie w przypadku wykonania zabiegu na większej powierzchni ciała lub ponadstandardowego zużycia preparatu. Cennik może ulec zmianie w przyszłości;

 13. pakiety zabiegowe depilacji laserowej ważne są rok od daty zakupu, vouchery podarunkowe oraz inne pakiety zabiegowe ważne są 3 miesiące od daty zakupu;

 14. Pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji kosmetologicznej i medycznej.